Dla pracowników

Dla nauczycieli i pracowników administracyjnych Erasmus+ to nie tylko wyjazdy dla studentów. Program oferuje różnorodne działania bezpośrednio lub pośrednio skierowane do nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni.

Informacje dla nauczycieli akademickich

Wykładowcy mogą uczestniczyć w programie Erasmus+ poprzez:
* wyjazdy do uczelni partnerskich w krajach UE w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
* udział w projektach realizowanych przez grupę uczelni z wielu krajów europejskich, mających na celu modernizację istniejących lub przygotowanie nowych zajęć/ modułów/ specjalizacji/ kierunków studiów ;
* udział w przygotowaniu, a następnie przeprowadzeniu programu (kursu) intensywnego - krótkiego, intensywnego cyklu zajęć dydaktycznych przygotowanych przez międzynarodową grupę dydaktyków i profesjonalistów dla międzynarodowej grupy studentów (często w formie szkoły letniej lub szkoły zimowej).

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ mają na celu wprowadzanie tzw. wymiaru europejskiego do kształcenia w szkołach wyższych.